PDA

View Full Version : Informatii FactiuniTheLike
01-02-2017, 06:04 PM
O facțiune reprezintă o grupare de un anumit număr de jucători care interacționează Óntre ei și care au același scop, Ón funcție de tipul facțiunii. Ca să vă fie mai ușor să Ónțelegeți ce Ónseamnă o facțiune o putem descrie ca fiind echivalentul unui loc de muncă unde toate persoanele trebuie să Óndeplinească mai mult sau mai puțin același obiectiv și unde se lucrează colectiv pentru a realiza o mai bună desfășurare.

Ex:
Facțiuni pașnice
Ganguri
Departamente de poliție
Alte facțiuni

Pentru a face parte dintr-o facțiune Óncadrată Ón una dintre categoriile enumerate mai sus, aveți nevoie și de un nivel minim. .